Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Máy bơm nước thải công suất lớn Lưu lượng: 4500m3/h, Cột áp: 100m.

Mã sản phẩm: N/a

Thương hiệu: Masflo - Pháp

Máy bơm nước thải ly tâm trục đứng.

Lưu lượng max: 4500 m3/h

Cột áp max : 100 m

Ứng dụng:

Thoát nước thải thành phố, nàh máy, khu công nghiệp

Máy bơm nước thải công suất lớn
 

Model

 

Lưu lượng

Qmax = 4500 m3/h

Cột áp

Hmax = 100 m

Điện áp

3~400V/50Hz

Cấp độ bảo vệ 

IP 55

Ứng dụng

Máy bơm được sử dụng trong hệ thoát nước thải, thoát nước thủy lợi,...

 

 
0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/