Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Máy bơm Tua - bin, Lưu lượng: 1000m3/h, cột áp: 250m

Mã sản phẩm: N/a

Thương hiệu: Masflo - Pháp

Máy bơm Tua - Bin.

Model

Máy bơm Tua - bin

Lưu lượng

Qmin=1000 m3/h

Cột áp

Hmin =250 m

Điện áp

3~400V/50Hz

Cấp độ bảo vệ 

IP 55

Ứng dụng

Cấp nước nhà máy, tòa nhà, hệ PCCC,,..

Tiêu chuẩn

DIN, EN

0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/