Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN BI LOẠI FULL BORE

Mã sản phẩm: BS 1143

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: Nước, khí nén, gas
 - Áp  suất đạt được: 16/25 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +120°C
 - Bi: hợp kim đồng

0383 478 272