Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Van bướm tay gạt DN40 - DN300

Mã sản phẩm: N/a

Thương hiệu: Tecofi- Pháp

Tên module VPN 3448-02
Quy cách DN 15 -400, Nối bích
PN 16
Vật liệu thân GangMasflo - Pháp
Vật liệu nêm Gang​
Áp lực làm việc 16 bar
Nhiệt độ làm việc cao nhất +110 độ C
0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/