Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Van trộn nhiệt

Mã sản phẩm: ZW1017XL

Thương hiệu: Zurn - Mỹ

Tên module

ZW1017XL

Quy cách

DN 10,15, 20, 25

Vật liệu thân

Đồng

Áp lực làm việc

16 bar

Nhiệt độ làm việc cao nhất

90.5 độ C

Nhiệt độ làm việc thấp nhất

4.4 độ C

0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/