Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

BƠM LI TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH

Mã sản phẩm: N/a

Thương hiệu: Masflo - Pháp

Lưu lượng max: 102 ㎥/hr
Cột áp max : 270 m
Nhiệt độ : -15 ~ 120℃

ỨNG DỤNG

  • Cấp nước, tăng áp

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Lưu lượng max:    102 ㎥/hr
  • Cột áp max : 270 m
  • Nhiệt độ : -15 ~ 120℃
0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/