Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Bơm tuabin -Lưu lượng  Max : 1100m3/h, cột áp Max : 240m

Mã sản phẩm: N/a

Thương hiệu: Masflo - Pháp

- Lưu lượng  Max : 1100m3/h
- Tổng cột áp Max : 240m
- Nhiệt độ lớn nhất với chất lỏng cho phép làm việc: 120ºC
- Vật liệu:
           Vỏ bơm: gang 
           Cánh bơm: gang
            Trục bơm: thép không gỉ

0383 478 272