Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Hệ thống bơm tăng áp Booster

Mã sản phẩm: N/a

Thương hiệu: Masflo - Pháp

Model

MV

Lưu lượng

 Qmin= 0.7 m3/h, Qmax = 300 m3/h,

Cột áp

Hmin= 10m; Hmax = 400 m

Công suất

3~400V/50Hz

Cấp độ bảo vệ

IP 55

Ứng dụng

Dùng trong hệ cấp nước, hệ thống tăng áp, nước nóng......

Tiêu chuẩn

EN 809:2009, EN 61000-6-2 and EN 61000-6.3

0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/