Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

Van bướm hộp số

Mã sản phẩm: N/a

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

Tên module VP 3448-08, VP 3449-08, VP 3642-08, VP 4458-08, VP 4408-08
Quy cách DN 40 - 2000, Nối bích hoặc nối giữa hai bích, Điều khiển bằng hộp số​
PN 10
Vật liệu thân Gang
Vật liệu nêm Gang/inox
Áp lực làm việc 25 bar
Nhiệt độ làm việc cao nhất +130 độ C
0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/