Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN BƯỚM MẶT BÍCH LOẠI HOẠT ĐỘNG ĐIỆN

Mã sản phẩm: VP 4241-B04

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

 - Ứng dụng: nước uống, nước biển 
 - Áp  suất đạt được: 16 bar/25 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: -80°C
 - Cánh: Gang dẻo 
 - Đường kính: DN200-1200, nếu kích thước lớn hơn thì liên hệ nhà cung cấp
 - Động cơ điện: 3phase/IP67

0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/