Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN BƯỚM MẶT BÍCH LOẠI HỘP SỐ

Mã sản phẩm: VP4251

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: dùng trong hệ thống nước sạch
 - Áp lực làm việc lớn nhất: 25 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: -80°C
 - Cánh: Gang dẻo 
 - Đường kính: DN100-1600TecofiTecofi - PhápTecofiTecofi - Pháp

0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/