Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN BƯỚM VỚI ĐỘNG CƠ KHÍ NÉN

Mã sản phẩm: VPE 3448-03

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: nước, khí, axit... 
 - Áp  suất đạt được: 16 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: -15°C/ +130°C
 - Cánh: Gang dẻo/ Gang dẻo mạ Crom/ Inox
 - Gioăng (Sleeve) làm kín: EPDM/ Heat EPDM/ Silicone/ PTFE/FPM/CSM
 - Động cơ khí nén: loại đơn/ đôi

0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/