Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN CỔNG TY CHÌM KÈM CÔNG TẮC GIÁM SÁT

Mã sản phẩm: VOC 4241C2C

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: cấp nước, chữa cháy, nông nghiệp,  xử lý nước
 -  Áp  suất đạt được: 16 bar
 - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +110°C
 - Nêm: Gang dẻo bọc EPDM 
 - Công tắc giám sát Limit Switch Box

0383 478 272 @keyframes suntory-alo-ring-ring { 0% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 10% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 20% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 30% { transform: rotate(-25deg) scale(1) skew(1deg); } 40% { transform: rotate(25deg) scale(1) skew(1deg); } 50% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } 100% { transform: rotate(0deg) scale(1) skew(1deg); } } @media (max-width: 767px) { .suntory-alo-phone { bottom:-24px !important; } .phone_text { display: none; } } /*=================== End phone ring ===============*/