Hỗ trợ tư vấn 1:   0383478272

Hỗ trợ tư vấn 2:   0982412522

Hỗ trợ tư vấn 3:   0982415262

Hỗ trợ tư vấn 4:   0986784306

Hỗ trợ kỹ thuật:  0977284799

VAN PHAO ĐỒNG

Mã sản phẩm: RF 1100

Thương hiệu: Tecofi - Pháp

- Ứng dụng: Đo đạc, điều  khiển
- Áp  suất đạt được: 10 bar
- Nhiệt độ làm việc lớn nhất: +80°C
- Phao: Đồng/ PVC

0383 478 272